BEGRIPPENLIJST VOOR VERONDERSTELD BEVOEGDEN EN TRUSTED THIRD PARTIES

----

1. VERONDERSTELDE BEVOEGDEN: Alle programma's; initiatieven en activiteiten in het publieke domein, zijn openbare competentie profileringen van en door de (al dan niet politieke) veronderstelde bevoegden, over de feitelijke bevoegden.

 

2. FEITELIJKE BEVOEGDEN: De feitelijke bevoegden zijn alle geboorte geregistreerden (BRP) op wiens geboortecertificaten, de Staat-Trustee en zijn Trusted Third Parties; allen met veronderstelde bevoegdheden, trusts vestigen en beheren.

 

3. RECHTHEBBENDEN: Voor de vermelding van de familienamen Sleper en Hazelzet binnen de contekst van de publiciteit en programma's van private (al dan niet politieke) stichtingen; ledenverenigingen; media; maatschappijen; bedrijven; banken en/of fondsen met veronderstelde bevoegdheden, heeft uw rechtspersoon, ALTIJD schriftelijke toestemming nodig van de feitelijke bevoegden van de trusts welke herleidbaar zijn naar de origine van de familienamen van de feitelijke bevoegden, van wie uw organisatie persoonsgegevens verzameld en betrekt bij het opstellen en doorverkopen van een openbaar beschikbaar competentie profiel.

 

4. ANBI STATUS: ANBI doelstellingen van Trusted Third Parties, representeren competentie profielen van veronderstelde bevoegden (presumed powers of attorney) over feitelijke bevoegden (durable power of attorney in fact).

 

5. CREATOR BEVOEGDEN: Het auteurs- en volgrecht betreffende het oeuvre van beeldend kunstenaars Mieke Hazelzet (1936-2008) en Jan Sleper (1919-2000), wordt afzonderlijk beheerd door MS Beheer. Gebruikersformulieren voor auteursrechten (aanvraag reproducties) en volgrecht (kunsthandel / exploitant) kunt u aanvragen / downloaden op de website van MS Beheer

 

6. DISCLAIMER: Competentie profielen die met behulp van uw ANBI status over de feitelijke bevoegden, ten behoeve van de veronderstelde bevoegden (Trustee / beheerders en Trusted Third Parties / wederverkopers van persoonsgegevens van de feitelijke bevoegden); openbaar zijn gemaakt, dient u altijd aan de feitelijke bevoegden: de in afstamming / per stirpes eerste graad nabestaanden en CQV LLC Agents en Representatives van de veronderstelde legale namen van de geboorteregistratie trusts, schriftelijk bekend te maken en voor te leggen.

 

7. ONSCHENDBAARHEID VAN DE PERSOON: Artikel 3 van de Universele Rechten van de Mens is leidend bij de toetsing van de rechtmatige verkrijging van een competentie profiel door uw organisatie. Indien een feitelijke bevoegde geen verifieerbare toestemming heeft verleend voor zijn of haar openbare competentie profilering welke is gecreëerd vanuit het grondgebied van de immuniteit van de private vestiging van uw; geuniformeerde presentie in het publieke domein; tentoonstellingsruimte; ontvangstruimte; loket; woning; bedrijfsruimte; ziekenhuis; eerste hulppost; verzekeringsmaatschappij; politie en beveiligingsdiensten enz. enz. enz. en/of: uw organisatie met ANBI status / veronderstelde bevoegdheid, heeft de stuitingsbrieven van de feitelijke bevoegde, met betrekking tot uw inbreuken op de onschendbaarheid van de feitelijke bevoegde, (stelselmatig) naast zich neergelegd; dan is hiermede automatisch het door u opgestelde competentie profiel onrechtmatig verkregen.

 

8. RECHTEN VAN DE MENS. De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden; de EU en de VN zijn uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Rechten van de Mens zijn van toepassing. Iedere classificatie; aanname; veronderstelling en (in)competentie profilering van de mens, is in strijd met de Rechten van de Mens. © Alle rechten ingeroepen - Alle rechten voorbehouden - Geen rechten verworpen. © All rights invoked - all rights retained - no rights waived.

 

9. CQV = Cestui Que Vie (Trust)

 

10. LLC = Live Life Competence

 

11. Affidavit = bewijs van in leven zijn.

 

 

---

Mirthe Sleper | ms-beheer@outlook.com

---

Per Stirpes Relative of the Decedent whereon the CQV trust was established

CQV LLC Agent en Representative of the (notation variety of) legal names: 'M.H. Sleper'.

 

---

Maria Mieke Sleper Hazelzet WEBSITE

Jan Sleper WEBSITE

----

© All rights invoked - all rights retained - no rights waived.

 

 

CQV LLC Agents and Representatives are NON VOLUNTEER charging FEE TIME EQUITY (FTE).

CQV LLC Agents and Representatives corresponderen uitsluitend SCHRIFTELIJK en VERIFIEERBAAR.

CQV LLC Agents and Representatives accepteren geen telefonische mededelingen en verzoeken.

'Under the Admiralty Maritime Jurisdiction (Law of the Sea), consent to contract is often presumed by silent acquiescence, unless the party contracted thereby rebuts the presumption of consent.'

...

E D U C A T E  Y O U R S E L F  A N D  R E B U T  T H E  P R E S U M P T I O N !

CORRECT-SENTENCE-STRUCTURES-COMMUNICATION-PARSE-SYNTAX-GRAMMAR-PERFORMANCE = (C.-S.-S.-C.-P.-S.-G.-P.)

 

~V.:Want voor WAT-ZIJN de KOSTEN van de CLAIM van de SCHRIJVER-ONDERGETEKENDE-AUTOGRAAF-SEAL van dit FEITEN-REGISTRATIE-DOCUMENT-PAPIER-INKT?

~A.:Want de KOSTEN van mijn TIJD ZIJN in de CLAIM van mijn KENNIS-STUDIE en SCHRIJF-TIJD STUDIE-RECHT en RECHTEN-VAN-DE-MENS en HUMAN-RIGHTS-INGEROEPEN en NATUUR en LAND LUCHT WATER en LAW=LAND AIR WATER en CESTUI-QUE-VIE-TRUST-LAW en CORRECT-SENTENCE-STRUCTURES-COMMUNICATION-PARSE-SYNTAX-GRAMMAR-PERFORMANCE = (C.-S.-S.-C.-P.-S.-G.-P.) en LIVE-LIFE-COMPETENCE en AFFIDAVIT en HALT en CORRECT-STATUS van de BIRTH-CERTIFICATE-FRAUDE-DEAD-AND-LOST-AT-SEA-STATUS-FRAUDE en STATUS-VERLIES in de MARITIME-LAW en HALT en CORRECT-STATUS van de IN-HET-ZICHT-VERBORGEN en SMAAD en ZWIJGEN-FRAUDE en FACT=FICTIE-FRAUDE en INFORMATIE-ZWIJGEN en INFORMATIE-SCHADE en IN-HET-ZICHT-VERBORGEN-COMPETENTIE-PROFILERING en de WEDER-VERKOOP van de COMPETENTIE-PROFILERING van de STAAT-TRUSTEE en de TRUSTED-THIRD-PARTIES en de FIDUCIARY-BANK en de SCHADE van de GRONDWET in de CODES van de MARITIME LAW.

Want de C.-S.-S.-C.-P.-S.-G.-P.-CORRECTIE van de ZINSOPBOUW-SENTENCE-STRUCTURE IS in de C.-S.-S.-C.-P.-S.-G.-P.-CLAIMS van CONTRACT-STAAT-PERSOON van de (TWEE-OF-MEER) CORPORATIE-VESSEL-PAPIER-DOCUMENTS. :NOTE: WORD "PARTY" = EEN-MENS-MENING = SMAAD en FRAUDE = VOID-CONTRACT = SOVEREIGN = LEVEN = OVEREENKOMST = VRIJ.

Want de C.-S.-S.-C.-P.-S.-G.-P.-STATEN-WERELD-CORPORATIE ZIJN in de VOID-JOINING-CLAIM van [RE]LIGIE-ORGANISATIES, POLITIEKE-OPERATIES, OF: FICTIEVE-ORGANISATIE van de AARDE. Want in LID-MAAT-SCHAP is GEEN-VERPLICHTING. Want in LID-MAAT-SCHAP is GEEN-VOOR-DEEL. Want BEVOEGDHEID is zonder AAN-NAME. Want BEVOEGDHEID is FEIT.

Want TIJD-KENNIS STUDIE-TIJD en SCHRIJF-TIJD zijn in de CLAIM van MIJN zelfstandige WERK van MENS in VRIJHEID. Want de HELPENDE-MENSEN van de STATUS-CORRECTIES stellen de CORRECTE-VRAAG in CORRECTE-OVEREENKOMST met de REDE en de HELPENDE-LIVE-LIFE-COMPETENCE -MENSEN zonder DIENSTVERBAND, rekenen FEE-TIME-EQUITY-(FTE) in de NU-TIJD voor hun TIJD-KENNIS-STUDIE-TIJD en SCHRIJF-TIJD.

 

Want HOREN is mijn WOORD is KENNIS-SCHRIFT-VESSEL-DOCUMENT-INKT en NEGATIE-VAN-MIJN-WOORD is FRAUDE.

Mirthe Sleper Beheer | van Anrooijstraat 43 | 5343 BB Oss | ms-beheer@outlook.com | www.sleper.com